About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Employment Information

Chuyên viên bán hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/11/2020
Industry Sales / Business Development , Civil / Construction , Real Estate
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh