CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HDBank

CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HDBank
 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/07/2020

Location

Ho Chi Minh

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm theo dõi số liệu cân đối toàn hệ thống hàng ngày
 • Chịu trách nhiệm truyền số liệu cân đối hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ
 • Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Ngân hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế theo quy định hướng dẫn của NHNN hàng quý, hàng năm
 • Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các công ty con lập Báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm
 • Là đầu mối làm việc với các phòng/ban nghiệp vụ/ĐVKD để thu thập đầy đủ và chính xác các số liệu cần phục vụ cho việc thiết lập báo cáo tài chính hàng quý/năm thep theo đúng quy định của pháp luật và NHNN
 • Chịu trách nhiệm soạn thảo các thông báo, quy trình, quy định, hướng dẫn có liên quan đến báo cáo tài chính
 • Phối hợp với các phòng/ban nghiệp vụ/ĐVKD có liên quan để rà soát và điều chỉnh giao dịch hạch toán kịp thời theo quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành
 • Là đầu mối làm việc với Công ty kiểm toán và phối hợp với các đơn vị cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu phục vụ cho việc phát hành báo cáo kiểm toán
 • Là đầu mối cung cấp các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán cho NHNN và các cơ quan quản lý, cung cấp theo yêu cầu của HĐQT, BĐH và các phòng/ban/ĐVKD.
 • Chịu trách nhiệm dự kiến và theo dõi Lợi nhuận toàn hàng hàng tháng.
 • Chịu trách nhiệm in và lưu trữ cân đối toàn hàng theo quy định.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao học các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính... hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ thực hiện báo cáo khác

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

CÔNG TY HOÀNG HẢI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GANG THÉP NGHI SƠN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM (SATSCO)

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Tr - 21 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Novaland Group

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
Feedback