About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

Chuyên viên Báo cáo và phân tích dữ liệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment , Statistics

Location

Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ 7,5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Acecook Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HYPERION CO., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh