language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.hbm.com.vn

Tổng Công ty Hoà Bình Minh được thành lập ngày 29/5/2003, khởi nguồn từ Công ty TNHH Hòa Bình tỉnh Yên Bái thành lập ngày 20/04/1993. Tổng Công ty đã có Văn Phòng Điều Hành tại các khu vực: Phú... Detail

Chuyên Viên Bất Động Sản Và Pháp Chế

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

- Tìm kiếm mặt bằng, phân tích bất động sản
- Tư vấn Ban Giám đốc mua hoặc thuê bất động sản (mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh xe máy)
- Tư vấn, hỗ trợ BGĐ về hồ sơ pháp lý bất đông sản
- Hỗ trợ bộ phận pháp chế giải quyết các hồ sơ khi được giao phó
- Hỗ trợ bộ phận tài chính thẩm định hồ sơ bất động sản
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Nam tuổi từ 25 trở lên
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành
- Chịu khó, trung thực
- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến

More Information

  • Experience: 1 - 10 Years

Chuyên Viên Bất Động Sản Và Pháp Chế

Tổng Công ty Hòa Bình Minh - Văn phòng Khu vực Miền Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts