About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên - Bộ phận Quản trị danh mục khách hàng - Phòng Quản lý kinh doanh - Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/12/2022
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Giang | Hai Phong