About us

Tập đoàn Hưng Thịnh

Employment Information

Chuyên Viên Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng (Làm Việc Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Civil / Construction

Location

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Lam Dong

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Lam Dong

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Lam Dong

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Lam Dong | Bac Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong