About us

Tập đoàn Hưng Thịnh

Employment Information

Chuyên Viên Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

AAA Assurance Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP BC Concept

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh