language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.datxanhmiennam.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh đã đạt được trong suốt thời gian qua, luôn... Detail

Chuyên viên Business Analyst

Employment Information

Job Description

· Thu thập, ghi lại, phân tích và xác nhận các yêu cầu hệ thống và quy trình kinh doanh.

· Tiếp nhận yêu cầu đề xuất từ các bộ phận nghiệp vụ. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin trong việc đưa ra các yêu cầu.

· Phối hợp với các bộ phận và đơn vị kinh doanh khác để đảm bảo tất cả các sáng kiến ​​chiến lược liên quan đến công nghệ được thực hiện đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

· Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

· Đàm phán tiêu chí chấp nhận với các bên liên quan và (các) chủ sở hữu sản phẩm.

· Lập tài liệu thiết kế, mô tả giải pháp ngắn gọn, phản ánh chính xác và chất lượng từ các yêu cầu thu thập được.

· Tham gia lập kế hoạch hành động, có thể điều phối kế hoạch làm việc để đạt được các sản phẩm của dự án.

· nghiệm thu kết quả, đánh giá hiệu quả giải pháp bằng cách tiến hành survey, phân tích bằng các công cụ có sẵn.

Job Requirement

·         Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm BA cho các nền tảng ứng dụng kinh doanh.

·         Có kinh nghiệm về thiết kế UML, mô hình hóa dữ liệu.

·         Khả năng đã được chứng minh trong các kỹ năng phân tích kinh doanh điển hình như kỹ thuật yêu cầu, phân tích quy trình kinh doanh và kỹ thuật mô hình.

·         Kinh nghiệm với SQL Server - Truy vấn SQL, Bảng, Khung nhìn là một lợi thế.

·         Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh là một lợi thế.

More Information

  • Experience: 4 - 10 Years

Chuyên viên Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts