About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Chuyên Viên C&B

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Telecommunications , Freight / Logistics / Warehouse , Human Resources
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Grande

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi

Panasonic Appliances Vietnam

$ Competitive

  • Hung Yen

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi