About us

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Employment Information

Chuyên viên C&B

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/05/2021
Industry Human Resources
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

  • Ha Noi

JHL Group

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi