About us

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế INS English

Employment Information

Chuyên viên C&B

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 07/05/2021
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH OTO VINA

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

Taekwang Vina Industrial

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Dong Nai

Taekwang Vina Industrial

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty CP Anova Feed

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ 5 Mil - 5 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh | Binh Duong

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

$ Competitive

  • Binh Duong | Dong Nai | Ho Chi Minh

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai