About us

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên C&B

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 16/04/2023
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 0 Years

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn CT Group Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Khánh Phong Plastics

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần TEECOM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh