language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Chuyên viên cao cấp báo cáo và vận hành thu hồi nợ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 08/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary: -

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply: 31/03/2020

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, trích xuất dữ liệu phục vụ cho công tác hỗ trợ, theo dõi và đánh giá hiệu quả của Trung Tâm Thu hồi nợ
 • Là đầu mối chính hỗ trợ Trung tâm Thu hồi nợ trong việc hỗ trợ kiểm thử phần mềm, hỗ trợ công tác thu hồi nợ hiệu quả
 • Là đầu mối chính xây dựng, kiểm soát hệ thống các qui trình, hướng dẫn, tờ trình nhằm hỗ trợ hoạt động Thu hồi nợ rõ ràng, kịp thời và hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tuân thủ của các đơn vị vận hành đối với các qui trình, qui định,xây dựng các qui tắc ứng xử cho nhân viên của Trung Tâm Thu hồi nợ
 • Phối hợp với phòng ban chức năng hướng dẫn Trung tâm Thu hồi nợ sử dụng các phần mềm hỗ trợ Thu hồi nợ
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của TBP và các cấp thẩm quyền

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Trên 2 năm kinh nghiệm
 • Toeic trên 450
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng và các hoạt động của Trung tâm thu nợ
 • Am hiểu về vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ vận hành thu hồi nợ
 • Kỹ năng viết mạch lạc, xúc tích và logic 
 • Khả năng làm báo cáo, sử dụng Microsoft Office thành thạo
 • Khả năng sử dụng các ngôn ngữ quản trị, phân tích cơ sở dữ liệu SQL, Oracle,..

More Information

 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp báo cáo và vận hành thu hồi nợ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts