About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên viên cao cấp chính sách tiền lương

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Banking
Experience 1 - 5 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BAN MAI

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi