language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Gia Triển Khai Dự Án Digital Banking - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Techcombank
Updated: 13/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

  1. Tổ chức triển khai các công tác dự án được giao:

- Hiểu rõ mục tiêu triển khai, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng tác động và thực hiện tốt các công việc trong từng giai đoạn của dự án

- Thực hiện các khảo sát, thu thập ý kiến/ dữ liệu, phân tích, tính toán các lợi ích tài chính/ phi tài chính của đề xuất/ dự án

- Thảo luận, thống nhất quan điểm, đề xuất ý tưởng/ giải pháp cải tiến/ thay thế

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp/ công cụ mới theo yêu cầu hoặc trong quá trình triển khai; đánh giá tổng quan tính khả thi, rủi ro có thể phát sinh và tiếp tục cải tiến/ điều chỉnh

- Lên kế hoạch thực hiện đối với các trách nhiệm dự án được phân công và tổ chức triển khai áp dụng thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành

- Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả đối với từng yêu cầu, thực hiện các bản tin truyền thông đến đối tượng áp dụng

- Tiếp nhận và xử lí các công việc/ giải đáp các thắc mắc phát sinh sau qua trình triển khai dự án

- Thực hiện các báo cáo tình trạng/ kết quả triển khai từng giai đoạn thực hiện

- Đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của tất cả các dự án trong Khô

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng dự án

2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng

Job Requirement

  1. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Team leader hoặc 3 năm ở vị trí Senior RM phân khúc KHDN. Có kinh nghiệm thực tế trong hoạt động thúc đẩy bán, ghi nhận ý kiến Khách hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. HOẶC đã có kinh nghiệm phát triển các giải pháp digital banking, tham gia các dự án về digital banking
  2. Có khả năng giao tiếp tốt. Khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Gia Triển Khai Dự Án Digital Banking - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts