language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên MIS

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến mảng hoạt động xây dựng và quản trị kế hoạch/ngân sách toàn hàng
 • Đối với chuyên viên cao cấp sẽ thực hiện những công việc mang tính chất phức tạp hơn.
 • Thực hiện tổng hợp KHKD/NS do các Khối/đơn vị xây dựng và/hoặc phản biện để thống nhất bản Kế hoạch trước khi trình phê duyệt, trình phê duyệt.
 • Thực hiện các báo cáo theo phân công của Trưởng phòng MIS&ALM/Phó phòng MIS/Kiểm soát viên MIS.
 • Tham gia góp ý các văn bản, chính sách, quy trình...liên quan theo yêu cầu của các phòng ban phù hợp nghiệp vụ/chức năng của phòng
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng/Phó phòng MIS/Kiểm soát viên MIS giao.

Job Requirement

1. Kiến thức và trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý…và/hoặc có kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng.
- Am hiểu kiến thức về tài chính ngân hàng, có cảm nhận tốt với số liệu.
- Có kiến thức về môi trường kinh doanh, thị trường tài chính trong nước và quốc tế
- Nắm bắt được các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực liên quan.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan để phục vụ công tác chuyên môn, ưu tiên sử dụng tốt Excel, SQL và các phần mềm tương tự…
- Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

2. Kinh nghiệm

- Đối với chuyên viên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm/Chuyên viên cao cấp có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong trường hợp đặc biệt trình Giám đốc khối phê duyệt mà không cần đủ các tiêu chí trên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về MIS & bộ phận báo cáo chung/kế hoạch tại các ngân hàng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên MIS

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts