language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên RRHĐ (Phụ trách rủi ro thẻ và NHS)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đối với các quy trình, quy chế, quy định sản phẩm, hướng dẫn, dự án mới … của Ngân hàng liên quan tới 2 mảng nghiệp vụ: thẻ, Ngân hàng số
 • Thực hiện đánh giá độc lập các quy trình, sản phẩm, hoạt động …. liên quan tới thẻ, Ngân hàng số trong quá trình triển khai để nhận diện rủi ro đã/đang/tiềm ẩn phát sinh và đề xuất kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro
 • Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những sự kiện rủi ro hoạt động phát sinh thuộc các mảng thẻ, Ngân hàng số

Job Requirement

 •  Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao (Ngân hàng số, thẻ)
 •  Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trực tiếp hoặc làm quản trị rủi ro hoạt động liên quan tới mảng thẻ, Ngân hàng số; hoặc làm thiết kế sản phẩm, quản trị vận hành, tổ chức triển khai các sản phẩm Ngân hàng số và thẻ.
 •  Khả năng trình báy và viết báo cáo tốt

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên RRHĐ (Phụ trách rủi ro thẻ và NHS)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts