language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO - SRM

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo của tập đoàn, dựa vào kế hoạch đào tạo và theo sự hướng dẫn, phân công của Trưởng Phòng đào tạo.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Góp phần xây dựng mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Đề xuất cập nhật quy định, quy chế, quy trình, chính sách đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai công việc thực tế.

- Cập nhật, duy trì và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu đào tạo

- Hỗ trợ triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến ( elearning)

- Phát hiện và đề xuất giảng viên nội bộ (chuyên trách & kiêm chức)

2. Hỗ trợ xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo

- Làm việc với các ĐVTV hỗ trợ công tác khảo sát, phân tích nhu cầu đào tạo (TNA)

- Hỗ trợ tổng hợp và lập lịch đào tạo dựa trên TNA

- Tìm đối tác đào tạo, thiết kế/ hiệu chỉnh tài liệu đào tạo & tiến hành triển khai các chương trình và các hoạt động đào tạo

- Tổ chức triển khai các chương trình và hoạt động đào tạo

- Tổng hợp đánh giá kết quả và hiệu quả đào tạo

3. Chuẩn bị, điều phối cho các chương trình đào tạo & chương trình thi

- Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ với các chuyên gia/ đối tác đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch đào tạo hay theo nhu cầu đào tạo phát sinh.

- Tham gia đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp các chương trình đào tạo bên ngoài.

- Rà soát tài liệu của đối tác đào tạo để đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của SGR

- Tổ chức các chương trình đào tạo bắt buộc, chương trình nâng cao năng lực, chương trình đào tạo chuyên môn (hôi thảo chuyên đề, SOPs…)

- Tổ chức & trực tiếp đứng lớp trong một số chương trình đào được giao, như đào tạo định hướng hay đào tạo kỹ năng mềm…

- Phối hợp với các ĐVTV chuẩn bị và triển khai cho kỳ thi sát hạch nội bộ và thi Nghị quyết hàng năm

- Phối hợp với các ĐVTV và các Sở/ Ban/ Ngành liên quan để chuẩn bị và triển khai ôn thi, và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cho CBNV theo quy định của nhà nước.

- Lưu trữ và rà soát quy trình làm việc, các Bộ SOP ở các DVTV

- Điều phối với các ĐVTV liên quan để chuyển các SOP thành các video đào tạo cho nhân viên ở các ĐVTV

4. Hỗ trợ các ĐVTV trong hoạt động đào tạo & phát triển nhân viên & cung cấp thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn văn hóa của Tập đoàn

- Cung cấp thông tin cần thiết về công tác đào tạo để các ĐVTV thực hiện triển khai đào tạo một cách hiệu quả và thuận lợi.

- Thực hiện triển khai các chương trình về văn hóa doanh nghiệp để giúp CBNV ở các ĐVTV thấm nhuần và tự hào về văn hóa SGR

- Hỗ trợ Trưởng phòng ĐT trong công tác xây dựng kế hoạch và phát triển nguồn nhân lực kế thừa cho các ĐVTV

III. QUYỀN HẠN

1. Có quyền yêu cầu Phòng Hành chính Nhân sự Đơn vị TVSG cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ tổ chức đào tạo;

2. Có quyền yêu cầu các ĐVTVSG cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ tổ chức đào tạo;

3. Có quyền đề xuất huy động các thành viên khác trong Phòng Đào tạo – Ban Hành chính Nhân sự để thực hiện các hoạt động chung khi cần thiết;

4. Các quyền hạn khác được Trưởng Ban HCNS & Trưởng Phòng Đào tạo quy định trong từng giai đoạn cụ thể.….

IV. QUAN HỆ CÔNG VIỆC

1. Báo cáo:

- Báo cáo tuần theo các mục tiêu đã đăng ký

- Báo cáo sau đào tạo

- Các báo cáo khác theo quy định của Tập đoàn

2. Quan hệ nội bộ

- Trưởng các Đơn vị Thành viên Sun Group

- CBNV thuộc Ban HCNS

- CBNV Phòng HCNS các Đơn vị TVSG

- Các giảng viên chuyên trách và kiêm chức

- CBNV tại các Đơn vị TVSG

3. Quan hệ bên ngoài

- Đối tác cung ứng dịch vụ đào tạo;

- Giảng viên bên ngoài;

- Một số sở/ban/ngành của địa phương nơi công tác;

- Theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

1. Về phẩm chất & năng lực

- Có kỹ năng điều phối, tổng hợp, đánh giá và báo cáo;

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, huấn luyện;

- Có kỹ năng tổ chức và giải quyết công việc;

- Có kỹ năng xây dựng và biên soạn tài liệu đào tạo;

- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác

2. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng trở lên;

- Vi tính văn phòng thành thạo;

- Có khả năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh tốt

3. Về kinh nghiệm

- Có từ 7 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về đào tạo trong lĩnh vực khách sạn du lịch, vui chơi giải trí, bất động sản & xây dựng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO - SRM

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts