About us

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

Employment Information

Chuyên viên cao cấp đấu thầu (Đi làm sau tết)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Purchasing / Merchandising , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 Years

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

MITSHUBISHI VIỆT HỒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

MITSHUBISHI VIỆT HỒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

MITSHUBISHI VIỆT HỒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi