About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/06/2020
Industry Consulting , Law / Legal Services , Banking
Experience 3 - 5 Years

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thương Mại La Maison

$ 17 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ Competitive

  • Ho Chi Minh