About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Digital Marketing - NHS - MSB - 1M009

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 17/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment , Advertising / PR / Communications
Experience 4 - 6 Years

Location

Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Bốn Mùa Toàn Cầu

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi