language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên cao cấp Giải pháp tín dụng - RB - MSB

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 19/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Phát triển và quản lý sản phẩm:

- Đề xuất đặc tính sản phẩm, quy trình căn cứ trên tư vấn từ các phòng ban liên quan và định hướng từ cấp trên và Trung tâm Phân khúc khách hàng;

- Xây dựng, cải tiến đặc tính, quy trình sản phẩm phụ trách;

- Theo dõi, rà soát, đánh giá định kỳ chỉ tiêu tài chính, chất lượng sản phẩm, quy trình và thực hiện cải tiến (nếu có);

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các chi nhánh và các đơn vị liên quan đến quy trình, đặc tính sản phẩm trong quá trình triển khai sản phẩm;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thúc đẩy doanh số sản phẩm;

- Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia đào tạo, xây dựng các tài liệu đào tạo về sản phẩm mới/sản phẩm điều chỉnh;

2. Tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.

- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động và quy định của Ngân hàng cũng như của bộ phận

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Ngoại ngữ: TOEIC 450-650

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc, gắn bó với tổ chức

- Năng lực chung:  Khả năng giao tiếp & truyền thông, khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, khả năng tư duy logic

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích và định lượng, khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

5. Các yêu cầu khác:

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp Giải pháp tín dụng - RB - MSB

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts