language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên Viên Cao Cấp Giải Phóng Mặt Bằng - TNG

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 06/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance

Job Description

  • Lập kế hoạch, xây dựng phương án, thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Pháp luật Việt Nam có liên quan.
  • Lập dự toán tổng chi phí bồi thường hạ tầng theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn.
  • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình GPMB, phối hợp đề xuất giải quyết các trường hợp xin phúc tra xem xét về hạ tầng bồi thường
  • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền liên quan.
  • Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp có liên quan
  • Báo cáo xin duyệt phương án bồi thường và chịu trách nhiệm giám sát việc chi trả bồi thường.
  • Chủ trì soạn thảo các quy trình, quyết định Quản lý Quỹ hạ tầng phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Pháp luật Việt Nam có liên quan.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo ban và Trưởng phòng

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học và trên Đại học chuyên ngành Địa chính, quản lý đất đai hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm: Có 5 kinh nghiệm về công tác Giải phóng Mặt bằng, ưu tiên ứng viên làm tại Ban bồi thường GPMB hoặc trung tâm quỹ đất

3. Kiến thức: Hiểu biết về các Quy định, nghị định, thông tư của Pháp luật hiện hành liên quan đến việc Quản lý Đất đai

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): Năng động, cẩn thận, chịu trách nhiệm với công việc được giao

5. Các yêu cầu khác: Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu, chịu được áp lực cao trong công việc, trung thực trong công việc.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Cao Cấp Giải Phóng Mặt Bằng - TNG

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts