language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro hoạt động - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 14/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 5 - 7 Years

  Salary:

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 10/11/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức giám sát các chốt kiểm soát và thúc đẩy triển khai kiểm soát rủi ro hoạt động

 • Triển khai các chương trình tự đánh giá rủi ro;
 • Triển khai giám sát các chỉ số rủi ro hoạt động;
 • Giám sát việc triển khai các hành động giảm thiểu rủi ro hoạt động của các đơn vị ;
 • Chủ động đọc hiểu các quy trình, quy định, hướng dẫn để xác định các kiểm soát, xác định rủi ro mà không cần sự hướng dẫn của lãnh đạo.
 • Đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro hoạt động một cách hiệu quả và chủ động làm việc với các bên để đảm bảo tính khả thi cao khi thực hiện

2. Quản lý dữ liệu, phân tích và báo cáo Rủi ro Hoạt động

 • Phân tích sự kiện tổn thất và các kịch bản rủi ro hoạt động ở mức chuyên sâu
 • Phân tích, nhận định về thực trạng rủi ro hoạt động, cảnh báo các vấn đề còn tiềm ẩn rủi ro và đề xuất biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro hoạt động trong hệ thống MSB;
 • Xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về rủi ro hoạt động.
 • Quản lý dữ liệu tổn thất, dữ liệu tự đánh giá rủi ro, chỉ số rủi ro hoạt động chính;
 • Tổng hợp các báo cáo của bộ phận Quản lý Rủi ro Hoạt động.

3. Tham gia nâng cao năng lực đội ngũ quản lý rủi ro: Kèm cặp chuyên viên và chuyên viên chính, review các kết quả làm việc của chuyên viên và chuyên viên chính
4. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có bằng cấp Thạc Sỹ trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: B2 trở lên (tương đương IELTS 4.5, TOEIC 500 trở lên).
 • Trình độ tin học ở mức nâng cao
 • Các chứng chỉ cần thiết: Ưu tiên có Chứng chỉ về Quản lý Rủi ro Hoạt động

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc tại các Ngân hàng/ Tổ chức Tín dụng. Hoặc 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Rủi ro Hoạt động tại các Ngân hàng.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn: Kiến thức sâu rộng về QLRR Hoạt động.
 • Kiến thức chung: Am hiểu về các hoạt động của Ngân hàng

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện.
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực lãnh đạo:

- Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro hoạt động

5. Các yêu cầu khác: Có khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro hoạt động - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts