language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Chuyên viên cao cấp kế toán thanh toán

Techcombank
Updated: 09/10/2019

Employment Information

Job Description

 1. Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm được giao phụ trách.
 2. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của Bộ phận.
 3. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận.
 4. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 5. Kiểm soát chứng từ giấy trước khi chuyển Kế toán trưởng phê duyệt. Phê duyệt theo uỷ quyền của Kế toán trưởng (nếu có):
 • Kiểm tra và đảm bảo bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp
 • Kiểm tra tài khoản hạch toán, số tiền hạch toán, nội dung thanh toán đúng, phù hợp với chứng từ gốc, đảm bảo chấp hành đúng quy chế tài chính, ngân sách đã được duyệt.
 • 6. Thực hiện duyệt các bút toán hạch toán trên T24 hàng ngày:
 • Kiểm tra và đảm bảo bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp
 • Đảm bảo các thông tin, số liệu hạch toán trên T24 khớp đúng chứng từ giấy đã được ký phê duyệt
 • 7. Giám sát việc theo dõi, đôn đốc tất toán các tài khoản tạm ứng, khoản phải thu, phải trả của các cán bộ thuộc nhóm mình quản lý
 • 8. Phân công, theo dõi công việc, quản lý nhân viên theo ủy quyền của Giám đốc KTTT.
 • 9. Tham gia xây dựng, soạn thảo văn bản và hướng dẫn các đơn vị trên hệ thống các vấn đề liên quan đến thanh toán, quản lý chi phí.
 • 10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc KTTT/ Giám đốc KS TCTĐ.

Job Requirement

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

-Am hiểu hệ thống tổ chức TCB

-Am hiểu các quy trình nghiệp vụ liên quan

-Ám hiểu quy trình, quy định tác nghiệp trong đơn vị

-Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 600 điểm TOEIC hoặc tương đương

-Kiểm soát tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán

-Kiểm soát hạch toán kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc

-Sử dụng phần mềm T24 phục vụ công việc

-Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

-Mức độ gắn bó với tổ chức

-Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

-Khả năng làm việc hướng tới kết quả

-Khả năng làm việc chi tiết

-Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

-Khả năng đánh giá và ra quyết định

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp kế toán thanh toán

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts