language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khu công nghiệp - TNI

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Công tác kế hoạch:

 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao đảm bảo bao quát toàn bộ công việc;
 • Lập báo cáo Quy trình tiếp cận khách hàng tiềm năng;
 • Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc, tổng hợp diện tích cập nhật hồ sơ danh sách và cơ sở dữ liệu khách hàng để quản lý và chăm sóc khách hàng;
 • Bám sát KPI tháng/Quý để đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh.

2. Kiểm soát hoạt động bán hàng:

 • Theo dõi cập nhật khách hàng tiềm năng;
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng;
 • Cập nhật nhật ký công việc trong tuần, lập báo cáo khách hàng theo tuần tổng hợp báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp, cập nhật số liệu phục vụ báo cáo kinh doanh tuần;
 • Theo sát tình hình chính sách vĩ mô toàn cầu, trong nước;
 • Duy trì và thiết lập các đầu mối giới thiệu, kênh xúc tiến trong và ngoài nước.

3. Quản trị rủi ro:

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở;
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có).

4. Đào tạo:

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ lãnh đạo trực tiếp, các đồng nghiệp khác từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu;
 • Thực hiện đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các vị trí trực thuộc phòng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo 04 kỹ năng (nghe, nói đọc, viết) theo ngôn ngữ chuyên môn chính (Anh/Trung/Nhật/Hàn);
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư, xúc tiến đầu tư, trong đó có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale liên quan đến khu công nghiệp, công nghiệp và sản xuất;
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tư vấn đầu tư;
 • Am hiểu lĩnh vực đầu tư, xúc tiến đầu tư và thị trường FDI, DDI;
 • Am hiểu về Luật Đầu tư, Nghị định, thông tư và các quy định quy phạm pháp luật liên quan;

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kỹ năng xúc tiến đầu tư và am hiểu thị trường đầu tư trong và ngoài nước.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Liêm chính trong công việc;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung:

 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng;
 • Khả năng đàm phán;
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.

5. Các yêu cầu khác: 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khu công nghiệp - TNI

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts