language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên cao cấp ( mảng phát triển kinh doanh), Phòng khách hàng ưu tiên, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 23/07/2019

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply: 21/08/2019

  • Job level:

Job Description

Phát triển hoạt động kinh doanh

•Định hướng, dẫn dắt các ĐVKD triển khai khai thác KHUT theo mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ của ngân hàng.

•Truyền thông và triển khai các chính sách, chương trình dành cho KHUT tới khách hàng, ĐVKD, lực lượng bán và các bộ phận liên quan.

•Phối hợp với Vùng/ Chi nhánh triển khai các chương trình kinh doanh, thúc đẩy bán, quản lý bán hàng đối với phân khúc KHUT đến các đối tượng nhân viên bán hàng, cán bộ quản lý các cấp phụ trách bán hàng và chăm sóc phân khúc KHUT.

•Phối hợp xây dựng và triển khai công tác tuyển dụng và đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng bán tại các ĐVKD. đến các đối tượng nhân viên bán hàng, cán bộ quản lý các cấp phụ trách bán hàng và chăm sóc phân khúc KHUT.

Quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh

•Quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị triển khai DV NHUT.

•Phối hợp tham gia xây dựng chính sách KPI, Incentive; giám sát và đánh giá KPIs lực lượng bán, đưa ra các cảnh báo.

•Tham gia giám sát công tác tuân thủ của lực lượng bán về chính sách, quy trình và đạo dức nghề nghiệp.

• Trực tiếp tham gia tư vấn bán hàng cùng can sbooj bán trong các trường hợp cần thiết.

•Là đầu mối thu thập thông tin từ lực lượng bán, khách hàng, chuyển lại cho các bộ phận liên quan để có các điều chỉnh phù hợp.

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng yêu cầu.

Job Requirement

•Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân  hàng.

•Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về mảng thúc đẩy kinh doanh KHUT, tín dụng, chứng khoán đầu tư, bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng.

•Am hiểu về thị trường và các SPDV ngân hàng bán lẻ.

•Kỹ năng đào tạo, xử lý vấn đề tốt, khả năng teamwork.

•Thành thạo word, excel, powerpoint

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp ( mảng phát triển kinh doanh), Phòng khách hàng ưu tiên, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts