About us

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ . GROUP

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Marketing dự án nghỉ dưỡng ven đô

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications , Real Estate
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 15 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi