language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NGUỒN VỐN

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phối hợp khối Quản trị Rủi ro xây dựng chính sách quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất từng thời kỳ.
- Kiểm soát các báo cáo về dự trữ thanh khoản hàng ngày, báo cáo tỷ lệ khả năng chi trả.
- Đề xuất quy mô Tài sản thanh khoản từng thời kỳ cho Mcredit
- Phối hợp Quản trị rủi ro kiểm định mô hình định kỳ, đề xuất thay đổi nếu phù hợp.
- Xây dựng các kịch bản khủng hoảng thanh khoản và các giải pháp đảm bảo thanh khoản trong trường hợp khủng hoảng.

- Các công việc phát sinh theo sự phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng)

- Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo. 

- Nghiệp vụ ALM tốt. 

- Có kinh nghiệm quản lý tài sản nợ có, phân tích rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất ngân hàng. 

-  Có khả năng kết nối thông tin, định lượng, phân tích và tổng hợp số liệu.

-  Có khả năng kết nối thông tin, định lượng và phân tích và tổng hợp số liệu.

- Có khả năng viết và thuyết trình vấn đề 1 cách logic

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NGUỒN VỐN

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts