language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Cao cấp Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN WORLD (SWH)
Updated: 09/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 7 - 9 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 20/12/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nhân sự

- Xây dựng ngân sách nhân sự SWH

- Rà soát thẩm định ngân sách nhân sự của các đơn vị thành viên

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về công tác Lương thưởng, đãi ngộ

2. Lương thưởng và đãi ngộ

- Xây dựng hệ thống khung lương, các chính sách lương thưởng, đãi ngộ trong toàn hệ thống SW

- Thẩm định các đề xuất về lương thưởng, chế độ phúc lợi đối với các đơn vị thành viên

- Kiểm tra số liệu thanh toán lương thưởng, BHXH, chế độ phúc lợi tại SWH

- Kiểm tra giám sát thực hiện các thủ tục nhân sự, quản lý hồ sơ lao động tại SWH

- Chuẩn bị các nội dung chuyên môn về công tác Lương thưởng, đãi ngộ thực hiện truyền thông tới các đơn vị thành viên

3. Quan hệ lao động

- Xây dựng các công cụ kiểm soát hoạt động tuân thủ tại Khối SW

- Rà soát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tuân thủ trong toàn khối

4. Quy trình nghiệp vụ

- Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ về công tác Lương thưởng đãi ngộ, quy trình nghiệp vụ kiểm soát tuân thủ

Job Requirement

1. Về kiến thức

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Kiến thức chuyên môn:

+ Kiến thức quản trị nhân sự

+ Kiến thức về quản trị kinh quanh, quản trị hệ thống

2. Về kỹ năng

- Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng lập kế hoạch

+ Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng tổ chức công việc

+ Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt

3. Về phẩm chất và năng lực

- Thái độ: tích cực, chủ động

- Tính cách: trung thực, hòa đồng

- Khả năng: Chịu áp lực, sáng tạo

4. Về kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Cao cấp Nhân sự/ Trưởng phòng Nhân sự ở các công ty có quy mô nhân sự trên 600 tối thiếu 07 năm

5. Yêu cầu khác

- Có thể đi công tác thường xuyên và có thể đột xuất

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN WORLD (SWH)

Company size: 100-499
Sun World – Thương hiệu vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group với hệ thống các công viên và tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam: Sun World Ba Na...Detail

Chuyên viên Cao cấp Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN WORLD (SWH)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts