language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Chuyên viên cao cấp phân hệ SAP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 18/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Giám sát thực hiện phân tích nghiệp vụ và phát triển IT cho hệ thống quy trình doanh nghiệp

1. Lập kế hoạch chi tiết phân tích các nghiệp vụ quy trình doanh nghiệp cho từng năm

- Lập kế hoạch chi tiết phân tích các nghiệp vụ quy trình của doanh nghiệp

- Giám sát và báo cáo việc thực hiện các kế hoạch cho cấp quản lý

2. Thống nhất kế hoạch phát triển IT cho hệ thống quy trình

- Tổ chức làm việc với các phòng ban để nắm bắt các nghiệp vụ đang vận hành

- Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban

3. Phân tích và nghiên cứu giải pháp phát triển cho các ứng dụng

- Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng (Business requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement), các tình huống kiểm thử (test cases) và dữ liệu kiểm thử (test data).

- Viết tài liệu hướng dẫn (User Guide) và thực hiện kiểm thử người dùng (user acceptance test-UAT), kiểm thử hệ thống (System Intergration test-SIT)

- Kiểm tra giải pháp trước khi và sau khi đưa vào ứng dụng

- Thực hiện Train the Trainrer

- Đề xuất phương án phát triển ứng dụng; thống nhất thiết kế và giải pháp với các phòng ban

4. Xây dựng và Giám sát nhóm Phân tích nghiệp vụ quy trình

- Giám sát nhóm triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng và đúng tiến độ.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác; nâng cao năng lực sáng tạo, tư duy kết quả, tư duy chiến lược trong đội nhóm

- Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng; kiêm nhiệm và thực hiện xây dựng đội ngũ dự phòng theo kế hoạch

5. Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công

- Thực hiện quản lý thông tin các yêu cầu/đề xuất, thiết kế và giải pháp nghiệp vụ

- Bảo trì hệ thống SAP và các ứng dụng sau Go-live

Job Requirement

-      Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.

-      Ít nhất 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng CNTT, có kinh nghiệm phân tích thiết kế hệ thống

-       Kiến thức chung về CNTT trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng

-       Có khả năng cao trong việc đọc hiểu và phân tích tài liệu quy trình doanh nghiệp chuyên sâu.

-       Có khả năng phân tích và sắp xếp ưu tiên thông tin để đưa ra những đề nghị thích hợp.

-       Có tư duy về ứng dụng

-       Am hiểu về phần mềm hệ thống thông tin

-       Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp phân hệ SAP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts