About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu - EB - MSB - 1M008

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 17/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Truyền Thông Nam Việt

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi