language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Phân tich Rủi ro Tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Job Description

· Xây dựng, triển khai, và quản lý mô hình phân tích rủi ro danh mục tín dụng, nhận diện rủi ro sớm và hệ thống báo cáo danh mục;

· Phân tích, đánh giá và đưa ra các kiến nghị / giải pháp điều chỉnh ngưỡng rủi ro theo các phân khúc danh mục;

· Phối hợp với các bên liên quan để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tín dụng phục vụ công tác quản lý rủi ro của Khối Quản trị Rủi ro;

· Tham gia công tác hoạch định chính sách, chiến lược hạn chế/tăng trưởng tín dụng;

· Xây dựng các công cụ định lượng và định tính để theo dõi và đánh giá chất lượng danh mục tín dụng toàn hệ thống;

· Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ đối với các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác phân tích rủi ro;

Tham gia các dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

·            Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Định Lượng;

·            Tối thiểu  5 năm (đối với Chuyên gia) / 3 năm (đối với Chuyên viên cao cấp) / 2 năm (đối với Chuyên viên chính) kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, phân tích dữ liệu, phân tích rủi ro hoặc các lĩnh vực liên quan tại các định chế tài chính lớn;

·            Am hiểu về pháp luật, quy định trong hoạt động ngân hàng; vai trò của quản trị rủi ro tín dụng trong công tác hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và các biện pháp giảm thiểu rủi ro (tín dụng và phi tín dụng);

·            Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, sử dụng các ngôn ngữ như: SQL, VBA Python, R…

·            Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL Oracle, MS SQL Server, …; các công cụ BI như: Tableau, PowerBI, OracleBI;

·            Có khả năng nắm bắt yêu cầu nghiệp vụ để chuyển tải sang ngôn ngữ hệ thống/thuật toán và ngược lại;

·            Hiểu biết về thị trường Bán lẻ, Doanh nghiệp và các điều luật liên quan đến việc cho vay Bán lẻ & Doanh nghiệp;

·            Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt;

Kỹ năng Tiếng Anh tốt.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

www.vib.com.vn
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Cao cấp Phân tich Rủi ro Tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts