Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Location

Ha Noi

 • Salary

  1,000 - 1,500 USD

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  02/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Salary review

Job Description

- Nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với các đơn vị phòng ban đơn vị để phát triển, xây dựng sản phẩm và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, đánh giá mức độ hiệu quả có những điều chính phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
- Phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, …để làm cơ sở xây dựng sản phẩm tín dụng mới, cải tiến các sản phẩm tín dụng.
- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng mới hoặc danh mục sản phẩm hiện có.
- Xây dựng và soạn thảo các văn bản quy định, thể lệ sản phẩm, quy trình bán sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng kênh bán hàng và định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh của Mcredit trong từng thời kỳ.
- Triển khai chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm tín dụng mới và sản phẩm hiện có.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định chính sách, quy định, quy trình sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu.
- Quản lý danh mục sản phẩm: định kỳ phân tích, đánh giá và báo cáo các chỉ tiêu tài chính của sản phẩm, xây dựng và đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối danh mục sản phẩm theo các tiêu chí được giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng....
- Ứng viên có 1 trong các kinh nghiệm làm việc sau:
+ Làm việc tại Ngân hàng, có am hiểu về các quy trình xây dựng, đánh giá hiệu quả sản phẩm (Phát triển sản phẩm; Thẩm định/phê duyệt tín dụng;....)
+ Làm viêc trong bộ phận Phát triển sản phẩm của các công ty tài chính
- Ứng viên có tư duy tốt khả năng làm việc độc lập
- Năng động, nhạy bén trong phân tích và đánh giá thị trường
- Tiếng Anh đọc viết thành thạo

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback