language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng - Techcom Securities

Techcombank
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Job Description

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:
• Làm việc theo các nhóm CNTT để thiết kế, triển khai các công cụ và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh
• Thiết kế, phát triển, thử nghiệm, sửa lỗi các ứng dụng nhằm đáp ứng thông số kỹ thuật và nhu cầu của người dùng
• Cung cấp các hệ thống chất lượng cao và đúng thời hạn
• Duy trì và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện có
• Thu thập, sắp xếp và quản lý thông tin/yêu cầu từ người dùng và các cấp quản lý
• Hỗ trợ các báo cáo, kiểm thử ad-hoc và các yêu cầu đặc biệt khác.

Job Requirement

• Cử nhân hoặc Thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan
• 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
• Thành thạo ngôn ngữ Java và J2EE
• Cầu tiến và ham học hỏi
• Tự chủ và kỹ năng giao tiếp tốt
• Khả năng làm việc trong nhiều dự án khác nhau
• Kỹ năng phát triển phần mềm theo mô hình Agile
• Kinh nghiệm làm việc theo nhóm Scrum
• Hiểu biết Junit
• Kinh nghiệm thiết kế và phát triển SOA sử dụng SOAP (JAX-WS), REST (JAX-RS) và SOAP/JMS cùng kiến thức về WSSecurity, WS-Policy, JAXB, MTOM
• Kinh nghiệm thiết kế và phát triển APIs bao gồm các dịch vụ vi mô dựa trên RESTful. Kiến thức về API mở (Swagger)
• Kinh nghiệm phát triển các ứng dụng sử dụng công nghệ như JSF, EJB, JSP, JavaScript, jQuery, AngularJs, Servlets, Multithreading/Concurrency APIs, Collections & Generics APIs, XML, XSLT, FOP, SMTP, IMAP, POP3
• Kinh nghiệm làm việc trên máy chủ web và máy chủ ứng dụng như Tomcat, Jboss, Websphere
• Kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Oracle, MS SQL, MS Access và dữ liệu NoSQL như DynamoDB
• Kinh nghiệm sử dụng công nghệ ORM như Hibernate và JPA trong các ứng dụng Java/J2EE
• Kinh nghiệm Text Analytics sử dụng các công nghệ như Apache Lucene(Solr), Stanford NLP, thư viện Weka machine learning
• Kinh nghiệm công cụ quản lý mã và tự động hoá như GIT, Jenkins, Maven.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng - Techcom Securities

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts