About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng đầu tư - QLTD - MSB - 1M046

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 6 Years

Location

Ha Noi

Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 8 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

HDBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | An Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh