language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hoạt Động Chi Nhánh (Branch Operation Specialist)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng các quy định và quy trình phục vụ cho hoạt động vận hành Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) của Khối NHBL, bao gồm:
- Quy định, quy trình quản trị và vận hành ngân quỹ tại ĐVKD RB và RB HO;
- Quy định, quy trình quản lý ấn chỉ, giấy tờ có giá do đang được sử dụng tại phòng DVKH;
- Quy định, quy trình quản lý thông tin Khách hàng cá nhân và DNSN do Khối NHBL quản lý và khai thác.
- Quy trình khác liên quan đến hoạt động vận hành phòng DVKH do GĐK NHBL chỉ đạo.
2. Là đầu mối tiếp nhận các sản phẩm dịch vụ của Khối NHBL để truyền đạt lại cho DVKH các quy trình bán hàng, thao tác nghiệp vụ trên hệ thống core của ngân hàng, cụ thể:
- Quy trình, nghiệp vụ của sản phẩm tiền gửi, tài khoản
- Quy trình, nghiệp vụ của các loại giao dịch tiền mặt và giao dịch trên tài khoản
- Quy trình, nghiệp vụ của các loại dịch vụ ngân hàng điện tử, như: đăng ký/ điều chỉnh / hủy dịch vụ Internet banking, SMS banking, Token key...
- Sản phẩm thẻ ghi nợ;
- Môi giới bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ;
3. Đầu mối kết nối DVKH với các phòng ban khối kinh doanh khác với mục đích bổ sung kiến thức về sản phẩm dịch vụ dành cho KH của VIB và đảm bảo phù hợp với năng lực, phạm vi làm việc của DVKH tại ĐVKD, cụ thể:
- Sản phẩm dịch vụ tài khoản, tiền gửi và giao dịch của khối KHDN;
- Các sản phẩm dịch vụ khác theo chỉ đạo của TGĐ, GĐK NHBL.
4. Tham gia các dự án cải tiến quy trình trong nội bộ Khối NHBL nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của DVKH;
5. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình vận DVKH hoặc các vướng mắc gặp phải trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho KH. Tổng hợp các vấn đề sai sót phát hiện trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các phòng ban xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, quy trình để có điều chỉnh kịp thời giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả trong kinh doanh.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
7. Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);

Job Requirement

 Tốt nghiệp Cử nhân. Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; 
- Tối thiểu kinh nghiệm 5 năm về quản lý kinh doanh NHBL tại các tổ chức tài chính danh tiếng; 
- Am hiểu về thị trường KHCN, nhu cầu khách hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng; 
- Kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của Khối NHBL; 
- Kỹ năng tư duy chiến lược, sáng tạo tốt; 
- Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả & kỹ năng giải quyết vấn đề; 
- Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ tốt; 
- Thành thạo tiếng Anh.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

www.vib.com.vn
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hoạt Động Chi Nhánh (Branch Operation Specialist)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts