About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Payroll

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 22/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Modoho

$ 5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh