language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên cao cấp Quản trị Dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 30/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Software, Banking

  Deadline to apply: 30/04/2020

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn về dữ liệu, quy trình và thủ tục về dữ liệu.
 • Kiểm soát dữ liệu chủ và chủ sở hữu dữ liệu.
 • Kiểm soát báo cáo chất lượng dữ liệu.
 • Tổng hợp các vấn đề về chất lượng dữ liệu và đề xuất giải pháp
 • Triển khai công cụ quản lý dữ liệu chủ

Job Requirement

 • Tối thiểu 02 năm lĩnh vực ngân hàng, quản lý hệ thống thông tin/quản trị dữ liệu.
 • Có kỹ năng tìm hiểu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ
 • Có khả năng quản lý dự án, quản lý thời gian
 • Am hiểu các sản phẩm/nghiệp vụ trong ngân hàng
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liệu

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp Quản trị Dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts