Chuyên viên Cao cấp Quản trị Trung tâm dữ liệu và Mạng - Khối Công nghệ Ngân hàng KV Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  05/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme

Job Description

I. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản trị hạ tầng CNTT
1. Nghiên cứu các giải pháp liên quan đến CSDL
- Làm việc với đối tác bên ngoài Ngân hàng hoặc các phòng ban khác thuộc Khối CNNH để đưa các cơ sở dữ liệu từ hệ thống thử nghiệm (testing), chạy thử (UAT) vào hệ thống chính thức của VAB (production)
- Làm việc với các đối tác bên ngoài Ngân hàng để nghiên cứu các giải pháp mới về quản trị CSDL
- Phân tích hiệu quả của các giải pháp CSDL đang vận hành để đề xuất những cải tiến
2. Nghiên cứu các giải pháp liên quan đến hệ thống mạng và đường truyền
- Làm việc với đối tác bên ngoài VAB hoặc các phòng ban khác thuộc Khối CNNH để cung cấp các yêu cầu về kết nối mạng.
- Tư vấn, giám sát và hỗ trợ Phòng hỗ trợ vận hành xử lý các hệ thống mạng.
- Nghiên cứu các giải pháp mới về quản trị hệ thống mạng và đường truyền
- Phân tích hiệu quả của các giải pháp hệ thống mạng và đường truyền để cải tiến nếu có
3. Nghiên cứu các giải pháp liên quan đến hệ thống máy chủ dịch vụ của VAB
- Làm việc với đối tác bên ngoài VAB hoặc các phòng ban khác thuộc Khối CNNH để nắm bắt các yêu cầu cần thiết nhằm giúp cho việc phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc liên quan đến hệ thống máy chủ dịch vụ của VAB.
- Làm việc với các đối tác bên ngoài Ngân hàng để nghiên cứu các giải pháp mới về quản trị máy chủ dịch vụ
- Phân tích hiệu quả của các giải pháp CSDL đang vận hành để đề xuất những cải tiến

II. Tư vấn cho trưởng Bộ phận/Trưởng phòng các công nghệ liên quan
- Tư vấn Trưởng Bộ phận/Trưởng/Phó Phòng các công nghệ mới, các vấn đề liên quan đến giải pháp cơ sở hạ tầng về hệ thống máy chủ (server), hệ thống lưu trữ và phục hồi dữ liệu (SAN),…. và các ứng dụng chạy trên máy chủ, dữ liệu như hệ điều hành máy chủ, ứng dụng mạng DHCP, DNS, MAIL server,…phần cứng thiết bị máy chủ, hệ thống lưu trữ,…
- Đề xuất cho giám đốc Phòng/Trưởng Bộ phận các công nghệ mới liên quan đến mạng và đường truyền.
- Đề xuất cho giám đốc Phòng/Trưởng Bộ phận các công nghệ mới liên quan đến CSDL.

III. Thực hiện xây dựng quy trình công việc theo chỉ đạo
- Thực thi các quy định, quy trình an ninh CNTT cho toàn ngân hàng.
- Hỗ trợ các Bộ phận liên quan điều tra những vi phạm quy định an ninh CNTT
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Job Requirement

- Trình độ: Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
- Ngọai ngữ: Đọc hiểu những thông tin, tài liệu bằng tiếng tiếng Anh.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong ngành CNTT

• Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu Oracle, MSSQL, My SQL, …
• Có khả năng phân tích, thiết kế các cơ sở dữ liệu.
• Có kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và xử lý sự về cơ sở dữ liệu.
• Có các chứng chỉ chuyên ngành của các hãng như Microsoft, Oracle,… (được ưu tiên hơn)
• Có kiến thức Chuyên sâu về TCP/IP networking , router, switch,…
• Có kiến thức Chuyên sâu về các protocol (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGB,…)
• Am hiểu về kỷ thuật quản trị hệ thống mạng
• Có kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành Unix, Linux, Window, …
• Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống
• Có kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và xử lý sự về hệ thống

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback