language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên cao cấp Quản trị Vận hành tuân thủ - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 12/03/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply: 10/04/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. TÀI CHÍNH
- CAPEX: Xây dựng và đảm bảo việc triển khai các dự án được giao thuộc phòng Quản trị Vận hành tuân thủ nằm trong ngân sách.
- OPEX: Xây dựng và đảm bảo các hạng mục bảo trì được giao thuộc phòng Quản trị Vận hành tuân thủ nằm trong ngân sách.
- PRODUCTIVITY: Đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí cho các hạng mục triển khai/vận hành trực thuộc phòng Quản trị vận hành tuân thủ.

2. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC
- Xây dựng danh mục tuân thủ liên quan đến các hệ thống, dịch vụ công nghệ từ nội bộ, NHNN, các tổ chức quốc tế.
- Vận hành các quy trình quản lý thay đổi: Thực hiện tổ chức đánh giá, phê duyệt, giám sát, đánh giá kết quả các thay đổi lên hệ thống, đảm bảo tuân thủ quy trình và an toàn cho hệ thống.
- Vận hành quy trình quản lý vấn đề: Kiểm soát danh mục các vấn đề của các hệ thống/ứng dụng/dịch vụ, thực hiện đôn đốc, giám sát các bộ phận thực hiện xử lý các vấn đề đảm bảo tuân thủ quy trình và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống.
- Vận hành quy trình quản lý sự cố: Đảm bảo các sự cố được ghi nhận trên SVD, tổ chức nhân sự xử lý sự cố một cách nhanh nhất, cũng như truyền thông kịp thời đến các đầu mối và bộ phận liên quan.
- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai, vận hành BCP/DRP cho các hệ thống, dịch vụ trọng yếu của NH.
- Tham gia xây dựng kế hoạch, lộ trình, nguồn lực và triển khai các yêu cầu tuân thủ.
- Nghiên cứu, tìm hiểu các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ để áp dụng vào công tác vận hành hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ công nghệ.
- Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc phòng quản trị vận hành tuân thủ.

3. QUẢN TRỊ RỦI RO
- Xác định và đánh giá rủi ro hệ thống dựa trên chính sách quản lý rủi ro trong phạm vi công việc do mình chịu trách nhiệm.
- Thực hiện đào tạo chéo nhân sự trong phòng.
- Tuân thủ các quy trình, quy định để phòng ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động trong quá trình hoạt động.

4. CẢI TIẾN & SÁNG TẠO
- Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc.

5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
- Hiểu rõ các quy trình dịch vụ khách hàng và truyền đạt lại những quy trình đó cho khách hàng
- Thiết lập các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng
- Ước tính, theo dõi và báo cáo về mức độ sẵn sàng của dịch vụ để đảm bảo sự tuân thủ các SLAs đã thỏa thuận
- Liên tục tìm kiếm các cơ hội và thực hiện các cải thiện về chất lượng dịch vụ cho khách hàng
- Cung cấp các giải pháp để cải thiện những trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ mà IT cung cấp6. QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
- Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm việc của các thành viên trong nhóm
- Hỗ trợ giám đốc phòng thiết lập KRA và KPI, lập các kế hoạch đào tạo và phát triển, giám sát công việc
- Xác định và giới thiệu các ứng viên tiềm năng cao cho bộ phận và tổ chức
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất công việc để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ trở lên

2. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày
- Khả năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề
- Khả năng diễn đạt ý tưởng cho tất cả các đối tượng kỹ thuật và phi kỹ thuật
- Khả năng làm việc nhóm và cộng tác
- Khả năng làm việc chi tiết

3. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận hành/phát triển công nghệ ngân hàng
- Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, triển khai, thiết lập chính sách.
- Có hiểu biết sâu về môi trường công nghệ từ hệ thống đến ứng dụng
- Có hiểu biết và kinh nghiệm về các yêu cầu tuân thủ PCI-DSS, SBV TT31, TT47, các tiêu chuẩn ISO, COBIT, ITIL, SDLC (Software Development Life Circle)
- Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai BCP/DRP cho các hệ thống, dịch vụ trọng yếu của NH
- Có kinh nghiệm xây dựng và vận hành các quy trình Change, Problem, Incident và thiết lập SLA cho các dịch vụ trọng yếu của NH
- Có kinh nghiệm về quản trị dự án

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên viên cao cấp Quản trị Vận hành tuân thủ - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts