language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Chuyên Viên Cao Cấp Sản Phẩm Tín Dụng KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 02/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

a.Tham gia xây dựng và triển khai các sản phẩm tín dụng KHDN.
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng theo phân khúc KH mục tiêu.
- Thu thập và phân tích thông tin thị trường liên quan đến sản phẩm tín dụng.
- Tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm, dịch vụ tín dụng.
- Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng bao gồm cả Marketing địa phương, quảng bá vận hành sản phẩm.
b. Đánh giá quá trình triển khai, vận hành sản phẩm tín dụng KHDN
- Xây dựng tài liệu đào tạo và tham gia hoạt động đào tạo
- Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, khó khăn của ĐVKD trong hệ thống liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành sản phẩm
- Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến sản phẩm tín dụng theo từng giai đoạn
c. Đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của SP Tín dụng
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm tín dụng
- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích, thúc đẩy bán và nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm tín dụng.
d. Đánh giá, đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng/ Bộ phận
- Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận
- Triển khai, vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp của Bộ phận
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận
- Đánh giá, đề xuất các giải pháp đối với các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
- Lập các báo cáo có liên quan theo quy định
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo có thẩm quyền

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
- Am hiểu hoạt động của NHTM CP và các văn bản liên quan đến tín dụng
- Kỹ năng trình bày slides, kỹ năng tương tác giữa các phòng ban
- Thành thạo Tin học văn phòng
- Toiec tối thiểu 500 điểm hoặc tương đương

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có 122 điểm giao dịch (bao gồm 01 hội sở, 34 chi nhánh, 87 phòng giao dịch) tại các thành phố và vùng kinh tế...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Cao Cấp Sản Phẩm Tín Dụng KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts