Location

Ha Noi

job_map_no_coordinates
 • Salary

  20 Mil - 35 Mil VND

 • Experience

  Over 3 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  28/02/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng, giám sát, đo lường việc thực thi chiến lược, kế hoạch toàn Công ty

- Thực hiện Giám sát, phân tích, đánh giá dữ liệu hoạt động Tài chính kế toán của Công ty theo quy định

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách, chế độ của hoạt động Tài chính kế toán Công ty

- Thực hiện công tác số hóa trong hoạt động Kế toán/Tài chính/Kế hoạch – Chiến lược/Quản trị dữ liệu

- Tham mưu, tư vấn giải pháp tối ưu trong hoạt động tài chính kế toán toàn Công ty

- Tham gia xây dựng bài giảng hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Job Requirement

- Đại học ưu tiên chuyên ngành tài chính/kế toán

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các lĩnh vực liên quan

- Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị chiến lược, quản trị dữ liệu

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan tới ngành nghề hoạt động của Công ty

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Other extras:

  - Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
  - Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
  - Bảo hiểm tai nạn lao động;
  - Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
  - Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
  - Khám sức khỏe định kỳ.

 • Probationary period: Thử việc 60 ngày
 • Age: > 25
 • Working time: Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6, 08h00 đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút)
 • Benefit:

  - Lương Chức danh;
  - Lương hiệu quả công việc;
  - Lương tháng 13;
  - Phụ cấp;
  - Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc;
  - Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện MBAMC;
  - Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể.

 • Salary: 20 Mil - 35 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback