Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Giải Pháp (Senior Solution Designer)

Techcombank
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  28/02/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Objective

Thiết kế, lựa chọn các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế. Cung cấp đặc tả kỹ thuật chi tiết của một giải pháp công nghệ nhằm phục vụ cho các bộ phận phát triển, triển khai.

Key accountabilities (1)

1. Triển khai dự án và yêu cầu phát triển:
- Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ, tham gia lên phương án triển khai phù hợp
- Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế giải pháp/ chức năng, xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết cho dự án ứng dụng, các Yêu cầu phát triển dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn công nghệ
- Phối hợp chặt chẽ với các Kiến trúc sư giải pháp để đảm bảo thiết kế phù hợp với kiến trúc công nghệ tổng thể của doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác trong dự án theo phân công của Giám đốc dự án và tuân thủ theo Hướng dẫn Quản lý dự án Công nghệ.
- Đóng góp vào việc phát hiện và quản lý hiệu quả các rủi ro và các vấn đề liên quan đến giải pháp thiết kế.
2. Cải tiến:
- Tham gia xây dựng và cải tiến Hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ khi được (nếu cần)
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị trong khối VH-CN.

Key Relationships - External relationship

Các đối tác công nghệ, các công ty tích hợp hệ thống và cung cấp giải pháp.

Job Requirement

Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế: 3/đại học

2. Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối lượng giao dịch lớn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, an toàn và hiệu quả
 • Am hiểu các phương pháp, kiến thức chuyên môn và các công cụ thiết kế.

           - Am hiểu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng
           - Thông thạo UML, BPMN và sử dụng thuần thục các công cụ thiết kế
           - Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế mockup
           - Ưu tiên những người có các chứng chỉ thiết kế phần mềm của SEI, IBM,Microsoft, ISAQB.
3. Kinh nghiệm:

 • Làm cho tổ chức tài chính tương đương ngân hàng hoặc chuyên sâu cho lĩnh vực CNTT phục vụ ngân hàng: 5+ năm
 • kinh nghiệm chuyên sâu về phát triển ứng dụng / thiết kế và vận hành: 3-4+ years
 • Có kinh nghiệm đề xuất và triển khai thực tế ít nhất 2 mảng giải pháp chính trong ngân hàng như thẻ, core, internet banking, data warehouse…

4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - TOEIC

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback