About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 08/04/2023
Industry Sales / Business Development , Education /Training , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi