About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ xấu KHDN và định chế tài chính - QLTD - MSB - 1M047

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 6 - 7 Years

Location

Ha Noi

Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh