About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

Employment Information

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - LĨNH VỰC GIÁO DỤC (UPTO 12M)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience No experience

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 13 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ Over 13,2 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 8,5 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 11,5 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi