language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam
Updated: 16/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Hỗ trợ Trưởng nhóm Dịch vụ Khách hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh.

- Quản lý hoạt động hàng ngày trong nhóm dịch vụ khách hàng, kiểm tra chất lượng và nhu cầu nhân sự

- Tiếp tục thực hiện mới hoặc đổi mới quy trình hiện tại để cải thiện KPIs, kinh nghiệm của khách hàng, hiệu quả hoạt động.

- Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng kế hoạch đào tạo cho các CSRs mới và duy trì việc đào tạo liên tục cho các CSR hiện có.

- Cung cấp phản hồi và báo cáo thường xuyên, minh bạch về hoạt động CSR cho Trưởng nhóm.

- Dự báo khối lượng khối lượng công việc hàng ngày và thời gian cao điểm và kế hoạch thiết kế để duy trì KPIs tốt

- Hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng

Job Requirement

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò chăm sóc khách hàng (chuyên về Call Center).

- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giải quyết vấn đề cá nhân và các vấn đề khác.

- Làm việc độc lập, chủ động tiếp nhận trách nhiệm mới khi cần thiết.

- Tốt về dữ liệu và báo cáo để kiểm soát các dữ liệu tồn đọng và hiệu suất.

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 21 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Company size: 100-499
The measure of our client companies’ satisfaction is the measure of value in our company’s existence. We truly aspire to offer client oriented outsourcing...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts