About us

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Chất lượng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Oil / Gas , Quality Control (QA/QC) , HSE
Experience 2 - 5 Years

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Nhà Hàng Hoàng Yến

$ 14 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần English Now Global

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Talentnet Corporation

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh