About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

Employment Information

Chuyên viên chạy quảng cáo Facebook Ads

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 09/02/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing

SCI Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hai Duong | Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ Competitive

  • Ha Noi